Prečo študovať Obchodnú akadémiu?

Chceš sa stať stredoškolsky vzdelaným pracovníkom, ktorý sa uplatní na trhu práce predovšetkým v ekonomickej sfére ako:

 • ekonóm,
 • účtovník,
 • finančný referent,
 • referent marketingu, marketingový manažér,
 • obchodný zástupca,
 • maklér asistent, poistný a finančný poradca,
 • daňový referent, fakturant, mzdový referent, plánovač, pokladník, kontrolór, štatistik?

Chceš byť pripravený rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity? Alebo chceš pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Pokiaľ áno, študuj Obchodnú akadémiu. Tento odbor môžeš u nás študovať v dvoch formách:

1. v systéme školského vzdelávania
2. v systéme duálneho vzdelávania

Obchodná akadémia

Kód odboru:
6317 M

Školský vzdelávací program:
Podnikanie v reklame

Dosiahnuté vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou

Ukončenie štúdia:
maturitná skúška

Dĺžka štúdia:
4 roky

Prijímacie skúšky:
Prijímacie skúšky sa konajú
zo slovenského jazyka a matematiky. Kompletné informácie
o prijímacích skúškach tu .

obchodná akadémia

Profil absolventa

 • samostatný odborný ekonomický pracovník,
 • budeš uskutočňovať rôzne činnosti súvisiace s podnikateľskou praxou,
 • budeš odborníkom na informačné technológie,
 • budeš odborníkom na vyhodnocovanie marketingovej kampane,
 • budeš vedieť písať reklamné texty,
 • budeš zvládať úpravu grafických objektov a tvorbu grafických prezentácií.