Budujeme partnerstvá

Vďaka realizácie projektu s názvom „Prispôsobenie odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva k potrebám trhu práce“ ,
kód projektu: SKHU/1802/3.1/016 sme v októbri 2021 zariadili novým náradím a strojovým zariadením dielňu pre odborný výcvik v učebných odboroch murár a stavebná výroba.

Dielňa bude využívaná hlavne žiakmi a pedagógmi Spojenej školy a zároveň bude slúžiť aj na praktické vzdelávanie dospelých – uchádzačov o zamestnanie a ostatných záujemcov o získanie/rozšírenie vzdelania v oblasti stavebníctva. Dodanie náradia a strojového zariadenia na základe výsledkov procesu verejného obstarávania zabezpečila spoločnosť Stavebniny KUTIL s.r.o. Vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je dielňa pre odborný výcvik v učebných odboroch murár a stavebná výroba v súčasnosti moderne vybavená novým náradím a strojovým zariadením (obojsmerná vibračná doska, vibračná noha, vibračný stôl, hliníkové mobilné lešenie, búracie kladivo, miešadlo stavebných zmesí, rotačný horizontálny a vertikálny laser, pásová píla, hladička omietok, rezačka na dlažbu a obklady, brúska na sadrokartón, pracovný odev a pracovná obuv a ručné náradie pre 10 osôb), čím sa zlepšili podmienky výchovy kvalifikovanej pracovnej sily v stavebníctve a zároveň prispeva aj k zvyšovaniu záujmu detí o stavebné profesie.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja

Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko
Európskej únie