Budujeme partnerstvá

Vďaka realizácie projektu s názvom „Prispôsobenie odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva k potrebám trhu práce“ ,
kód projektu: SKHU/1802/3.1/016 sme v októbri 2021 zariadili novým náradím a strojovým zariadením dielňu pre odborný výcvik v učebných odboroch murár a stavebná výroba.

Dielňa bude využívaná hlavne žiakmi a pedagógmi Spojenej školy a zároveň bude slúžiť aj na praktické vzdelávanie dospelých – uchádzačov o zamestnanie a ostatných záujemcov o získanie/rozšírenie vzdelania v oblasti stavebníctva. Dodanie náradia a strojového zariadenia na základe výsledkov procesu verejného obstarávania zabezpečila spoločnosť Stavebniny KUTIL s.r.o. Vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je dielňa pre odborný výcvik v učebných odboroch murár a stavebná výroba v súčasnosti moderne vybavená novým náradím a strojovým zariadením (obojsmerná vibračná doska, vibračná noha, vibračný stôl, hliníkové mobilné lešenie, búracie kladivo, miešadlo stavebných zmesí, rotačný horizontálny a vertikálny laser, pásová píla, hladička omietok, rezačka na dlažbu a obklady, brúska na sadrokartón, pracovný odev a pracovná obuv a ručné náradie pre 10 osôb), čím sa zlepšili podmienky výchovy kvalifikovanej pracovnej sily v stavebníctve a zároveň prispeva aj k zvyšovaniu záujmu detí o stavebné profesie.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja

Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko
Európskej únie

Pellentesque tellus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Phasellus luctus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Etiam sodales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Nullam eu sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.