Milí rodičia!
Začali ste už uvažovať
o naštartovaní budúcnosti vašich detí?

Chcete si zvýšiť svoju možnosť
na získanie pracovného uplatnenia po skončení štúdia?
Potrebujete zlepšiť finančnú situáciu rodiny?
Ak si kladiete niektorú z týchto otázok, môžeme spoločne nájsť správne riešenie


Ponúkame žiakom na našej škole duálne vzdelávanie
v študijných odboroch:

3968 M logistika

6317 M obchodná akadémia


čo je duálne vzdelávanie

Praktické vyučovanie žiakov, ktorí sa prihlásia
do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia alebo 3968 M logistika sa bude realizovať
vo firme IKE s.r.o Pôtor.

Teoretické vyučovanie bude prebiehať v škole.


Výhody pre žiaka

– Výborná šanca nadobudnúť kvalifikáciu a prax priamo u zamestnávateľa

– Osvojenie si pracovných návykov

– Výučba nových technológií v moderne vybavených priestoroch firmy

– Pri ukončovaní štúdia overenie praktických zručností a odborných vedomostí priamo vo firme

– Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom

– Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

Ak máte záujem:

Dajte si prihlášku do študijného odboru
6317 M obchodná akadémia alebo
3968 M logistika

Absolvujte výberové konanie, preto sa pripravte na prijímacie skúšky.

– Podľa výsledkov výberového konania – prijímacej skúšky si zamestnávateľ vyberie žiakov, s ktorými uzatvorí učebnú zmluvu.