Milí rodičia!
Začali ste už uvažovať
o naštartovaní budúcnosti vašich detí?

Chcete si zvýšiť svoju možnosť
na získanie pracovného uplatnenia po skončení štúdia?
Potrebujete zlepšiť finančnú situáciu rodiny?
Ak si kladiete niektorú z týchto otázok, môžeme spoločne nájsť správne riešenie.
Ponúkame žiakom na našej škole duálne vzdelávanie


v študijných odboroch:

3968 M logistika
6317 M obchodná akadémia
6442 K  obchodný pracovník

v učebných odboroch:

3152 H 02 krajčír – dámske odevyčo je duálne vzdelávanie

Praktické vyučovanie žiakov prebieha vo firmách:

IKE s.r.o Pôtor – 3968 M logistika
FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. Veľký Krtíš – 3968 M logistika, 6317 M obchodná akadémia
Pazz s.r.o. Veľký Krtíš – 3968 M logistika, 6317 M obchodná akadémia, 3152 H 02 krajčír – dámske odevy
Midinet s.r.o. Veľký Krtíš – 6317 M obchodná akadémia
A.M.G. s.r.o. Veľký Krtíš – 6317 M obchodná akadémia
A.CH.UCTO s.r.o. Veľký Krtíš – 6317 M obchodná akadémia
Obec Dolné Strháre – 6317 M obchodná akadémia
Obec Príbelce – 6317 M obchodná akadémia
COOP Jednota Krupina – 6442 K obchodný pracovník

Teoretické vyučovanie prebieha v škole.

Výhody pre žiaka

– Výborná šanca nadobudnúť kvalifikáciu a prax priamo u zamestnávateľa

– Osvojenie si pracovných návykov

– Výučba nových technológií v moderne vybavených priestoroch firmy

– Pri ukončovaní štúdia overenie praktických zručností a odborných vedomostí priamo vo firme

– Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom

– Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

Ak máte záujem:

Dajte si prihlášku do odboru
6317 M obchodná akadémia alebo
3968 M logistika
6442 K obchodný pracovník
3152 H 02 krajčír – dámske odevy

Absolvujte výberové konanie, preto sa pripravte na prijímacie skúšky.

– Podľa výsledkov výberového konania – prijímacej skúšky si zamestnávateľ vyberie žiakov, s ktorými uzatvorí učebnú zmluvu.