Spojená škola

Jarmočná 1

992 80 Modrý Kameň

sekretariat@ssmk.sk

047 / 48 70 271

IČO: 37956248