Spojená škola

Jarmočná 1
992 80 Modrý Kameň

047 / 48 70 271