Prečo si vybrať odbor Spracúvanie dreva?

V učebnom odbore spracúvanie dreva sa zoznámiš s používaním rôznych druhov materiálov z dreva, s pracovnými metódami, technologickými postupmi, ktoré sú potrebné na vykonávanie pomocných prác
pri spracúvaní dreva, s používaním a údržbou pracovného náradia
a pomôcok, s obsluhou jednoduchých strojov a mechanizmov používaných vo výrobe. Súčasťou vzdelávania je aj ručné opracovanie dreva a materiálov na báze dreva.

spracúvanie dreva

Kód odboru:
3383 F

Školský vzdelávací program:
Stavebníctvo

Dosiahnuté vzdelanie:
nižšie stredné odborné vzdelanie
bez výučného listu

Ukončenie štúdia:
záverečná skúška

Dĺžka štúdia:
2 roky

Prijímacie skúšky:
Prijímacie skúšky sa nekonajú. Uchádzači budú prijatí až do naplnenia kapacity odboru.
Viac informácii nájdeš tu .

SPRACÚVANIE DREVA

Kde sa uplatním?

• pri výkone jednoduchých prác a pomocných činností v prevádzkach a závodoch drevárskej a stolárskej výroby