Prečo študovať Logistiku?

Chceš sa naučiť riešiť technicko-ekonomické problémy, najmä logicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia, pohotovo sa rozhodovať? Alebo chceš pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Pokiaľ áno, študuj Logisitku. Tento odbor môžeš u nás študovať
v dvoch formách:

1. v systéme školského vzdelávania

2. v systéme duálneho vzdelávania

logistika

Kód odboru:
3968 M

Školský vzdelávací program:
Logistika

Dosiahnuté vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou

Ukončenie štúdia:
maturitná skúška

Dĺžka štúdia:
4 roky

Prijímacie skúšky:
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky. Kompletné informácie o prijímacích skúškach tu .


LOGISTIKA

Profil absolventa

  • logistik výroby,
  • logistik skladových operácií,
  • logistik v doprave a preprave,
  • pracovník v oblasti plánovania a riadenia výroby,
  • pracovník technickej prípravy výroby.