Počet žiakov prijímaných do 1. ročníka
pre školský rok 2024/2025

Podmienky prijatia na školský rok 2022/2023: