Výsledky prijímacieho konania
z 10. mája 2021
študijných odboroch

Výsledky prijímacieho konania
z 3. mája 2021
študijných odboroch

Podmienky prijatia na školský rok 2021/2022: