Výsledky prijímacieho konania
z 2. a 9. mája 2022

Podmienky prijatia na školský rok 2022/2023: