Počet žiakov prijímaných do 1. ročníka
pre školský rok 2023/2024

Podmienky prijatia na školský rok 2022/2023: