Počet voľných miest do študijných a učebných odborov
na školský rok 2020/2021:

Výsledky prijímacieho konania študijných odborov
na školský rok 2020/2021:

6317 M obchodná akadémia; 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu; 3968 M logistika;
6444 K čašník, servírka; 6445 K kuchár; 6442 K obchodný pracovník

Podmienky prijatia na školský rok 2020/2021: