Prečo sa stať Mäsiarom lahôdkarom?

Bez mäsa si svoj život nevieš predstaviť? Chceš študovať remeslo s tisícročnou tradíciou, za ktoré sa rozhodne hanbiť nebudeš? Potom sa staň mäsiarom! Tento odbor nie je pre každého, ale pokiaľ máš k mäsu vzťah,
lepší odbor si vybrať nemôžeš.

mäsiar lahôdkar

Kód odboru:
2955 H

Školský vzdelávací program:
Služby v gastronómií

Dosiahnuté vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie
s výučným listom

Ukončenie štúdia:
záverečná skúška

Dĺžka štúdia:
3 roky

Prijímacie skúšky:
Prijímacie skúšky sa nekonajú. Uchádzači budú prijatí až do naplnenia kapacity odboru.
Viac informácii nájdeš tu .


MÄSIAR LAHÔDKAR

Kde sa uplatníš?

Uplatnenie nájdeš kdekoľvek kde sa pracuje s mäsom. Nech je to pri búraní, spracovaní mäsa a výrobe mäsových výrobkov alebo pri jeho predaji v mäsiarstve. Zvládneš spracovať jatočné zvieratá, hydinu, zverinu i ryby, zabaliť ich a pripraviť k predaji. Uplatníš sa ľahko v meste alebo v obci. O prácu sa vôbec nemusíš báť, dobrého mäsiara zamestná každý nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Ak ťa láka podnikanie, tak ako mäsiar budeš mať dvere otvorené.