SEVILLA od 14.11.2022 do 13.12.2022

Zo školskej lavice až za hranice!

V zimných mesiacoch sa žiaci z odboru OA a Logistiky zúčastnili zahraničnej stáže v Španielskej Seville.

Koniec výmeny,
začiatok priateľstva.

Koniec výmeny,
začiatok priateľstva.

V roku 2020 Spojená škola v Modrom Kameni začala písať pomyselnú prvú stranu skvelého projektu „Vymeňme si šikovnosť …“ realizovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci projektu Erasmus+. Vďaka projektu sme vytvorili veľmi úspešnú spoluprácu s partnerskou školou – Strednou školou priemyselnou, hotelovou a zdravotníckou v Uherskom Hradišti. Naša spolupráca sa vyvíjala pomerne náročne z dôvodu pandémie Covid 19, ktorá nám priebeh výrazne skomplikovala a spočiatku sme nevedeli ako nám umožní zrealizovať výmenné pobyty žiakov a učiteľov. Avšak v roku 2022 sme pretočili ďalšiu stranu a žiaci v máji tohto roka prvýkrát vycestovali do Uherského Hradišťa, zatiaľ čo k nám do Modrého Kameňa zavítali 4 „nové“ žiačky, ktoré boli z odboru hotelníctvo a cestovný ruch. Takýchto výmenných pobytov sa nám podarilo zrealizovať ešte celkovo päť.

Žiaci Spojenej školy, mali možnosť 6 dní spoznávať krásy Uherského Hradišťa, napr. Slovácke múzeum, Skanzen, Hrad Buchlov. Okrem výletov sa v partnerskej škole zúčastňovali aj vyučovania a odborného výcviku, knedle a pečené buchty pripravené našimi žiakmi rozvoniavali po uliciach Uherského Hradišťa.

Žiaci, ktorí prišli na výmenu k nám sa taktiež zúčastňovali vyučovania a odborného výcviku u nás na škole a medzi ich obľúbené činnosti patrili hlavne výlety organizované v popoludňajších hodinách napríklad na Hrad Modrý Kameň, Synagógu a múzeum v Lučenci ale boli dokonca aj v Hrušove alebo na zámku v Haliči.

Po ukončení výmenných pobytov našich žiakov prišli na rad štyria učitelia, ktorí si počas 4 dní vymieňali skúsenosti a praktické zručnosti s kolegami v Uherskom Hradišti v témach zameraných na agroturistiku a vinohradníctvo na Morave. Počas tohto krátkodobého pobytu mali možnosť zúčastniť sa aj rôznych exkurzií. Program bol nabitý na 100% a nebolo času zaháľať.

Hneď druhý týždeň po návrate našich učiteľov z Uherského Hradišťa sme hostili 4 učiteľky z partnerskej školy v Modrom Kameni a na oplátku sme nedali vydýchnuť teraz my im. Počas krátkodobého pobytu absolvovali vzdelávanie na témy Cvičná firma a Vinohradníctvo na Slovensku, v rámci, ktorých absolvovali aj odborné exkurzie.

Počas písania tohto príbehu sme zaplnili množstvo strán ale určite príbeh nekončíme oficiálnym ukončením projektu, práve naopak, našu spoluprácu ale aj nádherné priateľstvo, ktoré vzniklo posúvame ďalej. A posúvame ďalej aj hranice projektu Erasmus+ a na našich žiakov čaká budúci rok niečo „veľké“.

Týmto článkom by sme chceli zároveň poďakovať všetkým spoločnostiam a partnerom, ktorí nám počas tejto spolupráce vyšli v ústrety a vždy nás so žiakmi alebo aj s učiteľmi privítali s otvorenou náručou – Hrad Modrý Kameň, Aquatermal Strehová, obec Hrušov, OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie a v neposlednej rade vinárstvu MOVINO spol. s r.o. a VÍNO NATURAL Domin & Kušický nielen za prehliadku ale aj za aktívnu spoluprácu na tvorbe bulletinu.