Prečo študovať Manažment regionálneho cestovného ruchu?

Rád cestuješ, spoznávaš nové krajiny, máš rád dejiny, tradície, kultúru?
Rád organizuješ voľný čas pre druhých, rád sa učíš cudzie jazyky?
Rád nadväzuješ kontakty a komunikáciu s inými ľuďmi?

Byť pripravený tiež rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity? Alebo chceš pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Pokiaľ áno, študuj Manažment regionálneho cestovného ruchu.

manažment regionálneho cestovného ruchu

Kód odboru:
6324 M

Školský vzdelávací program:
Manažment regionálneho cestovného ruchu

Dosiahnuté vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou

Ukončenie štúdia:
maturitná skúška

Dĺžka štúdia:
4 roky

Prijímacie skúšky:
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky. Kompletné informácie
o prijímacích skúškach tu .


MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Profil absolventa

  • samostatný ekonomický pracovník v oblasti cestovného ruchu,
  • pracovník v sprievodcovskej činnosti,
  • pracovník v animačných a kongresových službách,
  • budeš uskutočňovať rôzne činnosti v cestovných kanceláriách, turistických informačných centrách, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch,
  • budeš odborníkom na informačné technológie,
  • budeš manažér v múzeách, organizátor cestovného ruchu v regióne, v obci,
  • môžeš realizovať vlastné podnikateľské aktivity v oblasti cestovného ruchu.