Prečo sa stať Stolárom?

„Kto stoličku má, býva“ hovorí sa. A tiež stôl, posteľ, skriňu, alebo kuchynskú linku. Doba sa mení, iná je móda, rôzne sú materiály, ale jedno predsa len zostáva. Drevo a jeho čaro. Kto ho objaví, ťažko sa s ním lúči.
Je neoddeliteľnou súčasťou všetkých domovov a preto nenahraditeľné miesto má aj ten, kto s drevom vie pracovať. Stolár je človek, ktorý drevo pozná, vie ako s ním zaobchádzať, čo od neho očakávať a ako ho upraviť. Pri práci s drevom sa prejaví cit a zručnosť stolára.

stolár

Kód odboru:
3355 H

Školský vzdelávací program:
Stavebníctvo

Dosiahnuté vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie
s výučným listom

Ukončenie štúdia:
záverečná skúška

Dĺžka štúdia:
3 roky

Prijímacie skúšky:
Prijímacie skúšky sa nekonajú. Uchádzači budú prijatí až do naplnenia kapacity odboru.
Viac informácii nájdeš tu .


stolár

Čo zvládnem 
po ukončení štúdia

• čítať výrobné výkresy stolársky výrobkov a výkresy nábytku,

• rozlišovať druhy materiálov používaných v odbore,

• ručne a strojovo opracovávať drevo,

• zostavovať stavebné stolárske výrobky,

• zostavovať jednoduchý nábytok z dreva,

• realizovať povrchové úpravy dreva.