ČAS NA VÁS

Vyhradený čas učiteľov pre študentov 
na konzultovanie problémov, otázok atď.

Budeme sa Vám osobne venovať a snažíme sa Vám osobne pomôcť.

Sme Vám k dispozícii v týchto dňoch a v týchto hodinách:

mgr. bibiana heimlichová

zástupkyňa riaditeľky,
matematika

párny týždeň: streda 13.00-14.00

nepárny týždeň: streda 13.00-14.00

mgr. renáta nemčoková

zástupkyňa riaditeľky,
odborné ekonomické predmety

párny týždeň: pondelok 13.00-14.00

nepárny týždeň: pondelok 13.00-14.00

mgr. oľga cesnaková

nemčina

párny týždeň: streda 12.40-13.25

nepárny týždeň: piatok 7.50-8.35

mgr. gabriel nozdrovicky

angličtina

párny týždeň: utorok 12.40-13.25

nepárny týždeň: utorok 13.30-14.15

mgr. kamila turoňová

slovenčina

párny týždeň: utorok 12.30-13.30

nepárny týždeň: utorok 12.30-13.30

ing. milan majoroš

informatika, správca siete

párny týždeň: streda 13.20-14.20

nepárny týždeň: štvrtok 13.20-14.20

mgr. adriana vidová

administratíva a korešpondencia

párny týždeň: utorok 13.30-14.15

nepárny týždeň: streda 13.30-14.15

ing. miroslav varga

odborné ekonomické predmety

párny týždeň: pondelok 13.25-14.15

nepárny týždeň: pondelok 13.25-14.15

ing. darina červenáková

odborné ekonomické predmety

párny týždeň: utorok 12.45-13.45

nepárny týždeň: pondelok 12.45-13.45

ing. katarína kériová

odborné ekonomické predmety

párny týždeň:

nepárny týždeň:

ing. nadežda sedláčková

výchovná poradkyňa

párny týždeň: piatok 12.45-14.00

nepárny týždeň: piatok 12.45-14.00

ing. aneta bodnárová

odborné gastronomické predmety

párny týždeň: piatok 13.25-14.20

nepárny týždeň: piatok 13.25-14.20

ing. alena šťastná

odborné gastronomické predmety

párny týždeň: štvrtok 10.35-12.00

nepárny týždeň: štvrtok 10.35-12.00

ing. alena šoltésová

odborné stavebné predmety

párny týždeň: pondelok 9.45-11.00

nepárny týždeň:

mgr. anton čarný

telesná a občianska výchova

párny týždeň: utorok 9.45-10.30

nepárny týždeň: utorok 9.45-10.30

mgr. juraj zolcer

telesná výchova, angličtina, informatika

párny týždeň: utorok 8.40-9.25

nepárny týždeň: utorok 8.40-9.25