Milý rodičia!

Vaše deti boli, videli, súťažili a veľa zažili na Dni otvorených dverí v Spojenej škole v Modrom Kameni. 

Ale čo Vy?

Pre Vás máme stručné informácie o tom ako a čo sa u nás učíme. Dávno nie sme „ tá učňovka v Modrom“ , neustále budujeme, inovujeme, cestujeme a modernizujeme vyučovací proces.

Čo ponúkame?

V prvom rade kvalitných pedagógov, priateľstvo, podporu a pomoc, individuálny prístup a prostredie, v ktorom sa deti cítia dobre. Vybrať si môžete zo študijných odborov obchodná akadémia, logistika, služby v cestovnom ruchu, obchodný pracovník, alebo z učebných odborov kuchár, čašník, servírka, murár, stolár, mäsiar, krajčír.

Chce Vaše dieťa maturitu? U nás to nie je žiadny problém! V nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách ju môže získať aj externou formou. Nadväzuje na všetky učebné odbory, ktoré máme.

Príďte sa individuálne presvedčiť, že sme modernou a prístupnou školou pre Vaše deti.

Mária Žišková

riaditeľka školy