Prečo sa stať Obchodným pracovníkom?

Si komunikatívny? Vieš ostatným jasne podať informácie? Bavila by ťa práca s ľuďmi, prezentácia tovaru a možno i práca v e-shope? Pokiaľ áno, voľba stať sa Obchodným pracovníkom je pre teba tá správna.

OBCHODNÝ PRACOVNÍK

Kód odboru:
6442 K

Školský vzdelávací program:
Obchodný pracovník

Dosiahnuté vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou a výučným listom

Ukončenie štúdia:
maturitná skúška

Dĺžka štúdia:
4 roky

Prijímacie skúšky:
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky. Kompletné informácie
o prijímacích skúškach tu .


OBCHODNÝ PRACOVNÍK

Naučíš sa:

• vykonávať pracovné činnosti v obchodnej sfére,
• ovládať rozdelenie tovarov a charakteristiku tovarov,
• administratívne práce, prijímať a vybavovať objednávky, vystavovať doklady súvisiace s predajom tovaru,
• teóriu ekonomiky, účtovníctva a financií,
• aplikovať poznatky z marketingu a propagácie,
• praktické zručnosti získaš v obchodných zariadeniach.