RADA ŠKOLY

Rada školy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.

Členovia školskej rady
pri Spojenej škole
v Modrom Kameni
(k 1.9.2023):


 • Ing. Katarína Kériová
 • Ing. Anna Beníková
 • Mgr. Lucia Kurajská
 • Ing. Ľuboslav Dobrocký
 • Jozef Šaranko
 • Darina Poliščáková
 • Pavel Zdechovan
 • Mgr. Katarína Mózerová
 • Monika Števková
 • Ing. Darina Červenáková
 • Viktória Takáčová