prevencia kriminality

OZNAMY

Škola je monitorovaná kamerovým systémom