KAMEROVÝ SYSTÉM
Škola je monitorovaná kamerovým systémom
Preukaz žiaka ISIC/EURO<26
JARNÉ PRÁZDNINY 2020
24. február (pondelok) – 28. február 2020 (piatok)

Školské vyučovanie sa začne 2. marca 2020 (pondelok)

MATURITNÉ SKÚŠKY 2020 – PÍSOMNÁ ČASŤ
17. marec 2020 Písomná forma z predmetu Slovenský jazyk a literatúra

triedy: II. NŠ, IV.A OA, IV.D

MATURITNÉ SKÚŠKY 2020 – PÍSOMNÁ ČASŤ
18. marec 2020 Písomná forma z cudzieho jazyka
triedy: II. NŠ, IV.A OA, IV.D