Mgr. Mária Žišková

riaditeľka školy

….@gmail.com

Mgr. Bibiana Heimlichová

zástupkyňa riaditeľky školy

….@gmail.com

0900 000 000

Mgr. Renáta Nemčoková

zástupkyňa riaditeľky školy

….@gmail.com

0900 000 000