Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj

Názov: Spojená škola

Adresa: Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň

IČO: 37956248

DIČ: 2021888792

Štatutár: Mgr. Mária Žišková

Tel.,fax:  +421 474 870 271

E-mail:  sekretariat@ssmk.sk

Internet:  www.ssmk.edu.sk

* Štvrťočné súhrnné správy o zákazkách