Spojená škola Modrý Kameň

Vyučovanie

IŽK a MOODLE

Oznamy - Shoutbox


31/01/2019 10:51
Pozor, objekt školy je monitorovaný kamerovým systémom.

LKW WALTER
- partner

Zvonenie

1. [07:50-08:35]
2. [08:40-09:25]
3. [09:45-10:30]
4. [10:35-11:20]
5. [11:25-12:10]

obed [12:10-12:40]

6. [12:40-13:25]
7. [13:30-14:15]
8. [14:20-15:05]

Oznam. povinnosť

Kto je Online

-> Hostí Online: 2

-> Členov Online: 0

-> Registrovaní členovia: 24
-> Najnovší člen: KatarinaMakovnikova

PROJEKTY

Verejné obstarávanie

Riaditeľka SŠ Modrý Kameň

Mgr. Mária Žišková,
riaditeľka SŠ
od 1.9.2004
marikaziskova1@gmail.com

Vážení rodičia, využívam túto možnosť prihovoriť sa Vám stručnou charakteristikou poslania školy.

    Naše školské zariadenie je po personálnej i materiálnej stránke vybavené tak, aby mohlo poskytovať Vašim deťom takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá zodpovedá štandardom v rámci SR. Ako každá škola aj my sme si vytýčili určité ciele, dosiahnutie ktorých si bude vyžadovať maximálne úsilie zo strany nás všetkých - pedagogického zboru i technického personálu. Aj napriek ich náročnosti sme odhodlaní a pripravení tieto úlohy zvládnuť.
   Rovnako sme si vedomí zodpovednosti a náročnosti, ktoré v súvislosti s výukou a výchovou Vašich detí preberáme na seba. Dosiahnutie čo najlepších výsledkov v tomto smere je našim prvoradým a spoločným záujmom. K tomu je však nevyhnutná úzka spolupráca s Vami - rodičmi. Je pravda, že aj keď sa škola v rozhodujúcej miere podieľa na vzdelávaní a výchove Vašich detí, nevie a ani nemôže plnohodnotne suplovať úlohu rodičov. Z tohto dôvodu považujeme za nevyhnutné, aby súčasťou komplexného prístupu k výchovno - vyučovaciemu procesu bola aj spätná väzba a kontrola zo strany rodičov.
   Chceme dosiahnuť, aby sa rodičia stali aktívnou súčasťou života školy, a preto očakávame od Vás čo najúprimnejší postoj k škole, aby sme tak na základe úzkeho kontaktu s Vami mohli neustále zlepšovať našu prácu a tým i dosahované výsledky žiakov školy.
   Som presvedčená, že moje slová budú chápané ako prejav snahy pedagóga i riaditeľa školy zároveň, ktorý má úprimný záujem svojim prístupom neustále zvyšovať úroveň školy a tým aj vedomostnú pripravenosť absolventov pre život a prax.

Milí študenti!
   V súčasnosti prežívate obdobie, keď sa rozhoduje o vašej budúcnosti. Každý z Vás už má svoje sny a predstavy ako asi by mal Váš budúci život vyzerať. Či sa však tieto predstavy skutočne splnia, závisí len od Vás.
   Vaše kroky na našej škole sú už prvými vážnymi krokmi, ktorými pomaly smerujete k hranici dospelosti. K hranici, kedy sa budete musieť osamostatniť a prebrať zodpovednosť za svoj ďalší život.
   Je dôležité, aby ste práve v tejto chvíli boli dobre pripravení zvládnuť všetky nástrahy, ktoré život so sebou prináša. Od tejto chvíle už totiž držíte svoj život výhradne vo vlastných rukách. Či a do akej miery ho prežijete plnohodnotne, závisí len od Vás samotných.
    Našou úlohou je však zodpovedne a systematicky Vás pripraviť na tieto prvé samostatné kroky, či už na teoretickom alebo praktickom vyučovaní. Samozrejme bez Vášho pričinenia nikdy nedosiahnete očakávané výsledky. Len v prípade, že aj Vy sa postavíte k štúdiu a práci v škole zodpovedne, že budete systematicky pracovať a zdokonaľovať sa, len vtedy sa môžeme spoločne tešiť z dosiahnutých výsledkov a len vtedy sa môžete priblížiť k naplneniu svojich predstáv.
    My Vás vo Vašom úsilí budeme rozhodne vždy podporovať. Rovnako Vás môžeme v mene učiteľského kolektívu ubezpečiť, že budeme vždy prístupní viesť s Vami dialóg a pripravení pomôcť pri riešení problémov (dvere k profesorskému zboru i ku mne sú vždy otvorené). Verím, že cestu k nám si nájdete a my Vám dokážeme vždy správne poradiť a pomôcť.
Vygenerované za: 0.03 sekúnd
2,917,341 návštev