Spojená škola Modrý Kameň

Vyučovanie

IŽK a MOODLE

Oznamy - Shoutbox


31/01/2019 10:51
Pozor, objekt školy je monitorovaný kamerovým systémom.

LKW WALTER
- partner

Zvonenie

1. [07:50-08:35]
2. [08:40-09:25]
3. [09:45-10:30]
4. [10:35-11:20]
5. [11:25-12:10]

obed [12:10-12:40]

6. [12:40-13:25]
7. [13:30-14:15]
8. [14:20-15:05]

Oznam. povinnosť

Kto je Online

-> Hostí Online: 4

-> Členov Online: 0

-> Registrovaní členovia: 24
-> Najnovší člen: KatarinaMakovnikova

PROJEKTY

Verejné obstarávanie

ERASMUS+

Images: spolu.jpg

Rozvíjajme zručnosti mládeže aj mimo domova


Pod týmto názvom bol Spojenej škole v Modrom Kameni schválený projekt v rámci projektov Erasmus+ v malebnom meste Spoleto v Taliansku. Vďaka Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu, pod ktorú spadajú aj projekty Erasmus+, sme získali grant na podporu odborného vzdelávania žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy v zahraničí.

Projekt sa skladá z dvoch hlavných častí. V prvej časti, ktorá trvala od 9. januára 2018 do 29. januára 2018, sa realizovala mobilita 12 žiakov z odborov kuchár a čašník, servírka. Druhá časť sa skladá z mobility učiteľov a majstrov odbornej výchovy, ktorá bude prebiehať až v júni 2018.

Po náročnom výbere sme spomedzi všetkých žiakov vybrali 12 žiakov, ktorí sa spolu s učiteľmi Mgr. G. Nozdrovickým a Ing. D. Červenákovou, pred samotným vycestovaním do Talianska zúčastnili odbornej, jazykovej a kultúrnej prípravy. Naučili sa základné talianske slová a frázy, potrebné v bežnom živote, aj v gastronomických službách. Taktiež sa zdokonaľovali v technike obsluhy a v príprave pokrmov zahraničnej kuchyne. Po dôkladných prípravách odleteli z letiska v Budapešti do Ríma, odkiaľ sa následne autobusom prepravili do mesta Spoleto.

Prvý týždeň mobility mali žiaci a učitelia vyhradený na odborné a didaktické exkurzie, počas ktorých získali množstvo informácií a dôležitých poznatkov pre ich budúce povolanie. Navštívili Hotelovú akadémiu v meste Spoleto, stretli sa s učiteľmi školy a získali poznatky o talianskom školskom systéme.

Zúčastnili sa exkurzie v rodinnej firme zaoberajúcou sa spracovaním olív. Videli ako prebieha proces zberu olív, ich pozberovú úpravu, výrobu olivového oleja – lisovanie „za studena”. Degustovali za studena lisovaný olivový olej na bruschette, ako aj ďalšie výrobky z neho.

Taktiež si prezreli vinársky závod CAPRAI , kde videli celý výrobný proces vína odrody Sagrantino di Montefalco. Prehliadka závodu bola s pojená s riadenou degustáciou najlepších vín tohto výrobcu. Oboznámili sa aj s marketingom, manažmentom a riadením podniku. Následne sa zúčastnili lekcie varenia na tému: Typické menu regiónu Umbria (domáca cestovina versus priemyselne vyrobená cestovina, príprava mäsa, dezertov a použitie olivového oleja v talianskej kuchyni), ktorá bola spojená so stretnutím s majiteľom reštaurácie, ktorý žiakom predstavil jej fungovanie v talianskej realite (manažovanie, zásobovanie, marketing a ďalšie činnosti, ktoré reštaurácia potrebuje pre svoje úspešné fungovanie).

Počas týždňa navštívili jednu z najlepších cateringových spoločností v Taliansku, kde prebehla prehliadka pod vedením majiteľa priestorov, prípravy jedál a celého komplexu. Tiež v sprievode majiteľa navštívili aj hotel vyššej kategórie - Hotel dei Ducchi.

Jeden celý deň bol venovaný návšteve hlavného mesta Talianska - Ríma. Aj vďaka sprievodkyni mali možnosť vidieť každý kút mesta. Žiaci si prehliadku Ríma nesmierne pochvaľovali. Navštívili všetky známe pamiatky ako Koloseoum, námestie Piazza Navona, najznámejšiu fontánu v Ríme, Fontana di Trevi a mnoho ďalších krás a zákutí tohto mesta.

Zvyšné dva týždne stáže sa žiaci priamo zúčastňovali pri poskytovaní gastronomických služieb v meste Spoleto. Pracovali na pozíciách kuchár, kuchár-pomocník, čašník, servírka, ale aj priamo v kaviarni. Taliani sú známi tým, že pijú veľa kvalitnej kávy, vďaka čomu sa priučili novým spôsobom prípravy kávy.

Žiakom sa pobyt v Taliansku veľmi páčil, o čom svedčia aj ich reakcie.

Žiak Lukáš V.: ,,Som rád, že som mohol byť aspoň na čas súčasťou tohto kolektívu a čas strávený v Spolete mi priniesol množstvo nových skúseností, ktoré ako kuchár určite využijem.“

Dominika B.: „Vďaka mobilite v Taliansku sme sa stali samostatnejšími a zodpovednejšími.“

Gabriela K.: „Zlepšili sme prístup k hosťom, využívali sme nové a inovatívne poznatky z oblasti prípravy jedál a nápojov, osvojili sme si praktické postupy medzinárodnej úrovni a naučili sa organizovať a riadiť vlastnú prácu na úseku malých, stredných a veľkých podnikov v oblasti gastronómie.“

Okrem týchto skúseností, žiaci v budúcnosti určite využijú aj certifikáty Europass, ktoré získali absolvovaním mobility. Certifikáty obohatia ich životopisy a čerstvým absolventom uľahčia vstup do reálneho pracovného života.

Projekt má veľký význam pre všetkých účastníkov, pretože získali zručnosti, ktoré nie je možné získať na odbornom výcviku na Slovensku, výrazne si zlepšili odborné a jazykové zručnosti.

Veríme, že toto nebol posledný schválený projekt v rámci programu Erasmus+, a že sa so žiakmi ešte niekoľkokrát do zahraničia na stáž dostaneme.


PaedDr. Klaudia Murínová koordinátorka projektu

Fotky nájdete tu: klikni
Vygenerované za: 0.03 sekúnd
2,917,232 návštev