Deň otvorených dverí
Pridal spravca dňa 15. March 2019 10:14

Riaditeľstvo Spojenej školy v Modrom Kameni pozýva všetkých záujemcov o štúdium

a širokú verejnosť na Dni otvorených dverí.
Čaká Vás zaujímavý program, tešia sa na Vás žiaci školy ako aj pedagogickí zamestanci.
Images: pozvanka-riaditelka.jpg