Spojená škola Modrý Kameň

Vyučovanie

IŽK a MOODLE

Oznamy - Shoutbox


31/01/2019 10:51
Pozor, objekt školy je monitorovaný kamerovým systémom.

LKW WALTER
- partner

Zvonenie

1. [07:50-08:35]
2. [08:40-09:25]
3. [09:45-10:30]
4. [10:35-11:20]
5. [11:25-12:10]

obed [12:10-12:40]

6. [12:40-13:25]
7. [13:30-14:15]
8. [14:20-15:05]

Oznam. povinnosť

Kto je Online

-> Hostí Online: 2

-> Členov Online: 0

-> Registrovaní členovia: 24
-> Najnovší člen: KatarinaMakovnikova

PROJEKTY

Verejné obstarávanie

Odber krvi - Svetový deň zdravia

O škole

V rámci Svetového dňa zdravia sa 6. Apríla 2017 konal tohtoročný tretí odber krvi vo Veľkokrtíšskej Novej baníckej slobodárni, ktorého sa zúčastnilo 6 žiakov zo Spojenej školy v Modrom Kameni.

Vďaka veľmi dobrej a dlhoročnej spolupráci organizátorov, Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža a Národnej transfúznej služby, bol zabezpečený pitný režim vo forme minerálky, čaju alebo kávy, keksík na posilnenie, príjemné prostredie a dobrá nálada, ktorú tvorili zdravotný personál, ale aj samotní darcovia.

Darovanie krvi je veľmi dôležité pre príjemcov, ale aj pre darcov krvi, a preto dúfam, že v tomto trende budú naši žiaci ešte dlhé roky pokračovať a zachraňovať ľudské životy.

Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať svojim spolužiakom Karolovi Oláhovi, Andrei Čampovej, Beáte Zdechovanovej, Adamovi Rusnákovi a Ľubomírovi Matikovskému za darovanú krv a verím, že sa odberu zúčastníme aj nabudúce a naša krv pomôže každému, kto ju potrebuje.


Jozef Ševčík

Lyžiarsky výcvik sa po dlhom čase opäť vrátil do Spojenej školy v Modrom Kameni

O škole

Žiaci Spojenej školy využili možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku, ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva a vybrali si lyžiarske stredisko Snowland Malá Lučivná pri obci Párnica. Štyridsať žiakov z maturitných ročníkov 1.A, 2.A, 3.A a 1.D, traja učitelia a jeden rodič si spoločne išli užiť lyžovačku. Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Smrečina, kde mali žiaci k dispozícii plnú penziu, a navyše celodenný pitný režim v podobe chutného čajíka. Komu nestačila únava a „svalovica“ prinesená zo svahu, mohol ju nadobudnúť dodatočne v posilňovni, ktorú mali žiaci v hoteli k dispozícii. Okrem toho si mohli zahrať stolný tenis a ako bonus všetci dostali možnosť kochať sa výhľadom na krásu slovenských hôr.

Výcvik trval jeden týždeň od 13. do 17. februára 2017. Cieľom našich trpezlivých učiteľov – inštruktorov bolo naučiť lyžovať aj tých žiakov, ktorí dovtedy na lyžiach vôbec nestáli. Preto sa všetci venovali žiakom naplno a boli im počas celého kurzu plne k dispozícii. No a výsledok stál zato – každý účastník sa naučil lyžovať. Pri otázke, ako sa žiakom lyžovačka páčila, boli ohlasy veľmi jednoznačné a kladné.

Dal som priestor na vyjadrenie niektorým z nich a tu sú ich nadšené odpovede:

 

Jessica 2.A : „Neskutočne sa mi tam páčilo. Za jeden deň som sa naučila lyžovať a výhľad zo svahu bol nádherný.“

Diana, 1.A : „Kolektív bol fajn, len škoda, že sme všetci neboli ubytovaní na jednej chodbe. Vďaka lanovke sa nám naskytol krásny výhľad a pán Majer bol výborným inštruktorom.“

Monika, 1, A : „Dobré jedlo, zábavné aktivity – niet čo dodať. Naučila som sa lyžovať vďaka učiteľom, ktorí sa k nám správali ako priatelia, a tým nám to celé uľahčili.“

Na záver sa chcem poďakovať všetkým pedagógom a rodičom, za to, že sa žiakom venovali a dúfam, že tieto zážitky budú inšpirovať aj ďalších spolužiakov, aby sa na takéto aktivity prihlásili, a aby sa na našej školy konali pravidelne.

 

 

Jozef Ševčík

Kritériá prijímacieho konania na OA a SOŠ

Darujte nám 2%, 3% z daní

O škole

Vážení rodičia !

 

Ako každý rok, opäť sa blíži obdobie daňových priznaní, kedy sa môžete slobodne rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z Vašich príjmov za uplynulý rok. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú súčasťou Vášho povinného odvodu. Z tohto dôvodu chceme upriamiť Vašu pozornosť na Občianske združenie pre podporu odborného vzdelávania so sídlom v Modrom Kameni.

Občianske združenie je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti stredoškolskej mládeže a teda aj Vašich detí , študujúcich na Spojenej škole v Modrom Kameni. Združenie získava finančné prostriedky predovšetkým zo sponzorských darov a poukázaných percent dane z príjmov.

So Spojenou školou v Modrom Kameni spolupracuje hlavne v týchto oblastiach:

podpora modernizácie materiálno-technickej základne odborného vyučovania na SŠ ( týka sa

hlavne skvalitnenia praktického vyučovania a vybavenia odborných učební),

poskytovanie príspevkov na organizovanie exkurzií, súťaží a študijných stáží,

podpora odborných a samovzdelávacích aktivít študentov SŠ mimo vyučovania,

propagácia SŠ v Modrom Kameni na verejnosti ( podpora publikačnej a edičnej činnosti,

zabezpečovania prednáškovej činnosti odborníkov, ako aj lektorských, poradenských a iných

služieb,

podpora materiálneho zabezpečenia štúdia žiakov podľa individuálneho učebného plánu a žiakov

študujúcich externou formou.

 

Aj v minulých rokoch boli na aktivity v uvedených oblastiach použité finančné prostriedky Občianskeho združenia pre podporu odborného vzdelávania práve z poukázaných percent dane z príjmov.

 

Ako poukázať 2% (3%) z dane

Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára 2017 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby Vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% ( 3% ak ste v r. 2016 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín)zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste Vášho bydliska do 30.apríla 2017.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu kolónku venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ( resp. právnickej osoby). Vyplnené daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu do 30.marca 2017 a uhraďte daň.

 

 

 

Naše identifikačné údaje :


Obchodné meno a názov : Občianske združenie pre podporu odborného vzdelávania

Sídlo: Jarmočná 1, 992 01 Modrý Kameň

IČO: 37950312

Právna forma : 701 Združenie

Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý do 90 dní prevedie Vaše 2%( resp. 3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Špeciálne tlačivá na poukázanie 2% ( resp. 3% )dane z príjmov :


1. 1. zamestnanec – používa Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie

 

2. fyzická osoba - Daňové priznanie fyzických osôb typ A

Daňové priznanie fyzických osôb typ B

3. dobrovoľníci – naviac prikladajú Potvrdenie od vysielajúcej organizácie

Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

4. právnická osoba - Daňové priznanie právnických osôb.


Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% (3%) zo svojej dane Občianskemu združeniu pre podporu odborného vzdelávania v Modrom Kameni a tým prispieť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu svojich detí!


 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov TU.

Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% z dane TU.

Exkurzia v Lavenire

O školeDňa 15.2.2017 boli žiaci odboru stolár na zaujímavej exkurzii vo forme Lavenire.
Žiaci mali možnosť zoznámiť sa naživo s priemyselnými CNC frézkami a modernou výrobou okien. A dostali aj darčeky v podobe vzoriek okien.
news: lavenire_1.jpg


news: lavenire_2.jpg


news: lavenire_3.jpg
Vygenerované za: 0.05 sekúnd
2,917,342 návštev